Omet al contingut

DIGIREG

DIGIREG


Instal·lació del punt de monitoratge en ametller

Figura 1. Imatge de la parcel·la.

La parcel·la objecte d’estudi se situa a terme municipal d’Agramunt. Es tracta d’una plantació adulta d’ametller on hi ha diferents varietats com la Vairo o la Marinada. La parcel·la pertany a la zona regable del canal Segarra-Garrigues.

Com a particularitat, destacar que el diferents sectors de reg d’aquesta finca han estat distribuïts seguint criteris agronòmics; doncs es tracta d’una parcel·la amb força variabilitat i s’han tingut en compte aspectes com el pendent, el tipus de sòl i la seva profunditat útil per a les arrels. Per aquest motiu, es planteja instal·lar dos punts de monitoratge per tal de poder enregistrar i ajustar aquesta variabilitat. D’aquesta forma, les prescripcions de reg estan ajustades a cadascuna de les casuístiques.

L’esquema a continuació mostra les principals característiques tècniques de la parcel·la, així com el marc de plantació, distància entre emissors, etc. El sistema de reg és per degoteig enterrat amb doble línia de reg i la distància entre emissors és de 70 cm.

Figura 2. Esquema de la parcel·la.

En cadascun dels dos punts de la parcel·la, s’instal·laran sensors tipus FloraPulse, sondes d’humitat i un comptador d’aigua per a cadascun dels punts. A continuació se’n pot observar la seva disposició a través de l’esquema:

– 1 comptador d’aigua

– 2 FloraPulse

– 3 Sondes d’humitat

Figura 3. Esquema d’instal·lació de sensors.

Tal com es pot observar, les sondes d’humitat s’han instal·lat a 30 cm de profunditat i han estat ubicades just a sota de la línia de reg i a 1/2, 1/3 i 1/4 de distància entre els emissors per poder així caracteritzar el bulb humit. Les imatges a continuació mostren la disposició de les sondes d’humitat “in situ”.

Figura 4. Imatge de les sondes d’humitat instal·lades en el sòl.

Coincidint la data d’instal·lació amb el moment de sortida de repòs hivernal de l’arbre, que arrenca el moviment en els vasos conductors de l’interior de l’arbre, s’aprofita per a instal·lar també els sensors FloraPulse.

Figura 5. Instal·lació del FloraPulse.

El FloraPulse és un tensiòmetre microxip que s’insereix en el teixit llenyós de l’arbre i mesura l’estat hídric de l’arbre en forma de potencial hídric. El tensiòmetre està en contacte amb els vasos conductors del xilema secundari, pel que permet registrar aquestes mesures de potencials.

És la mateixa informació que la que s’obté mitjançant una cambra de pressió Scholander però s’estalvia el temps que requereix realitzar aquests mostrejos i a banda, aporta dades de forma ininterrompuda, pel que es poden veure les oscil·lacions de potencial hídric entre el dia i la nit i al llarg de la campanya de reg.

Figura 6. FloraPulse instal·lat en ametller.

Finalment, es realitza una mostra de sòl inalterada com s’ha fet anteriorment en la resta de punts de monitoratge instal·lats. El procediment és el mateix que en els altres casos, on s’ha obtingut la mostra inalterada amb un cilindre metàl·lic. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *