Omet al contingut

DIGIREG

DIGIREG


PREGUNTES FREQÜENTS

Per a què serveix un FloraPulse?

El FloraPulse és un tensiòmetre microxip que s’insereix en el teixit llenyós de l’arbre i mesura l’estat hídric de l’arbre en forma de potencial hídric.
Aquest tensiòmetre està en contacte amb els vasos conductors del xilema secundari, pel que permet registrar aquestes mesures de potencials.
És la mateixa informació que s’obté mitjançant una cambra de pressió Scholander però s’estalvia el temps que requereix realitzar aquests mostrejos i, a banda, aporta dades de forma ininterrompuda, pel que es poden veure les oscil·lacions de potencial hídric entre el dia i la nit i al llarg de la campanya de reg.

Per a què serveix l'HYPROP?

L’HYPROP és un aparell que ens permet mesurar les propietats hidràuliques del sòl mitjançant una balança i dos tensiòmetres.
A partir d’una mostra de sòl inalterada (conserva la seva estructura original), es realitza un anàlisi en què es parteix de la mostra totalment saturada i es deixa que es vagi evaporant l’aigua. Durant aquest procés es va pesant periòdicament i de forma automàtica la mostra, i els dos tensiòmetres, que se situen a diferents altures del cilindre de la mostra, mesuren també de forma continuada el potencial matricial (tensió).
A partir d’aquestes dades, s’obté la corba de retenció d’aigua i la conductivitat hidràulica en funció de la tensió de l’aigua i el contingut en aigua de les mostres.

Quin tipus de sondes d'humitat s'instal·len? Com funcionen?

En aquest cas, les sondes instal·lades són sensors dielèctrics TEROS-10.
Les sondes dielèctriques són una categoria de sondes que mesuren la capacitat d’emmagatzematge de càrrega del sòl. Aquestes sondes requereixen una petita excitació elèctrica, pel que s’envia un pols elèctric i es reben dades de l’ordre de 1000-2500 mV que s’ajusten per determinar el contingut d’aigua volumètric del sòl. 

 

Per què les sondes d'humitat s'instal·len a la mateixa profunditat?

Les sondes d’humitat s’instal·len a la mateixa profunditat per tal de poder caracteritzar el bulb humit, pel que es disposen a diferents distàncies de l’emissor per veure com aquest “s’infla” i es “desinfla”.

TENS ALGUN DUBTE O PREGUNTA?

Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Nom