Omet al contingut

DIGIREG

DIGIREG


Vista dels sensors

Texto Justificado con Fuente, Tamaño y Color Específicos

La plataforma IrriDesk realitza un balanç hídric a partir d’una sèrie d’inputs. Part d’aquesta informació s’obté dels sensors de cadascun dels punts de monitoratge.

La gràfica a continuació mostra els diferents polsos de reg que registra el cabalímetre. A banda, també es recull la informació referent a l’aigua utilitzada acumulada al llarg de la campanya (veure Figura 1).

Figura 1. Gràfica de registre de polsos de reg pel cabalímetre.

Texto Justificado con Fuente, Tamaño y Color Específicos

Les sondes d’humitat ens ajuden a estimar el contingut d’aigua en el sòl. Aquesta informació ens permet configurar el confort hídric i ajustar les prescripcions de reg a la quantitat d’aigua disponible al sòl. Si ens fixem en la gràfica on apareixen les sondes d’humitat, podem veure com el contingut d'aigua en el sòl augmenta després de cada pols de reg (veure Figura 2).

Figura 2. Gràfica del contingut d’aigua en el sòl registrat per les sondes d’humitat.

Texto Justificado con Fuente, Tamaño y Color Específicos

L’objectiu principal es basa en mantenir el nivell d’humitat en el sòl dins d’un rang prèviament configurat. En aquest cas, les sondes d’humitat es van instal·lar a la mateixa profunditat però a diferents distàncies de l’emissor. Si ens fixem amb major detall, podem veure com s’infla i es desinfla el bulb humit a mesura que augmenta i disminueix el contingut d'aigua en el sòl (veure Figura 2).

El sensors tipus FloraPulse, ens aporten informació en continu de l’estat hídric del cultiu en forma de potencial. Així com el confort es pot ajustar al contingut d’aigua en sòl, també pot ajustar-se al potencial hídric del cultiu. La gràfica a continuació, mostra els valors registrats de potencial en ametller de la darrera setmana (veure Figura 3).

Figura 3. Gràfica de potencial hídric de tija registrat per FloraPulse.

Texto Justificado con Fuente, Tamaño y Color Específicos

El tensiòmetre aporta valors de forma constant, que varien en funció de la transpiració i del DPV. El valor de matinada (predown) registra el valor de potencial més baix, que en aquest és cas de 2.6-2.7 bars. Aquest valor no depèn de les condicions atmosfèriques, sinó que s’obté en funció de la disponibilitat d’aigua de la planta.

El valor de migdia depèn en part de la disponibilitat d’aigua i de la component atmosfèrica, que és el dèficit de pressió de vapor (DPV). En aquest cas, s’obtenen valors sobre els 7.5-8.2 bars, als quals se li restarà la component atmosfèrica per tal de corregir el DPV.

Aquest conjunt de valors enregistrats pels sensors s’integren en la plataforma IrriDesk, modificant en cas que sigui necessari les prescripcions generades, augmentant-les o disminuint-les.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *