Omet al contingut

DIGIREG

DIGIREG


Prescripcions de reg

Texto Justificado con Fuente, Tamaño y Color Específicos

La plataforma IrriDesk s’organitza en canals de prescripció que actuen de forma independent entre ells. Cada sector de reg compta amb un canal de prescripció propi d’acord amb les característiques de la finca descrites anteriorment.

A partir de la informació obtinguda mitjançant sensors, a més de la informació meteorològica i de la obtinguda per teledetecció, s’obtenen les prescripcions de reg per a cada sector a partir d’un bucle diari entre plataformes de sensors i plataformes de programadors de reg.

Les prescripcions de reg entren a la plataforma de reg, on els programes de reg es configuren per l’usuari al dispositiu.

Taula 1. Prescripcions de reg S1. 

Texto Justificado con Fuente, Tamaño y Color Específicos

En la Taula 1, podem veure un resum de les prescripcions diàries calculades. El volum total aplicat durant la campanya fins a dia d’avui ha estat de 88.9 mm per al sector 1.

A partir del balanç hídric, les necessitats calculades són 2.8 mm/dia i la prescripció que envia IrriDesk és de 3.4 mm/dia. Aquest increment de 0.6 mm és degut al confort hídric prèviament configurat en el pla estacional, el qual pot dependre del contingut normalitzat d’aigua en el sòl, de l’índex d’estrès hídric del cultiu, de la tensió matricial o del potencial hídric de la planta, depenent de la sensòrica instal·lada.

El temps de reg que s’envia al programador es calcula a partir de la superfície de la parcel·la, el volum d’aigua a aplicar i el cabal i la distribució dels emissors.

En aquest cas, la casuística de la parcel·la obliga a fraccionar el reg en 5 aplicacions per tal d’evitar que es produeixi tant entollament com escolament. Per això, el multiplicador és de 0.2 i es reparteixen els 3.9 mm en 5 regs de 0.7 mm cadascun.

Texto Justificado con Fuente, Tamaño y Color Específicos

Cada programa de reg permet ajustar diferents paràmetres com el temps mínim i màxim de reg, que pot ser necessari per a tenir temps suficient per omplir les canonades de tot el sector de reg o bé per evitar pèrdues d’aigua per escolament superficial en cas que el la infiltració del sòl no sigui la idònia.

També es poden seleccionar els dies de reg a la setmana, pel que s’acumularan les prescripcions i es repartiran al llarg dels dies escollits.

És interessant també, definir un llindar d’activació del reg. En aquest cas, el llindar és de 3 mm, pel que s’acumularan les prescripcions fins arribar a aquest valor abans d’activar-se. Aquest llindar pot ser determinant per millorar l’eficiència de l’aigua aplicada; si el volum aplicat fos més petit, part d’aquesta aigua s’evaporaria directament i difícilment arribaria a la zona radicular.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *