Omet al contingut

DIGIREG

DIGIREG


CASOS D'ESTUDI

VINYA

El cas de vinya es durà a terme a Raïmat i s’adreçarà a optimitzar la qualitat i petjada hídrica del raïm per a vinificació.  A més de sensors d’humitat de sòl i teledetecció satel·litària, s’usaran microtensiòmetres al tronc per monitorar l’estat hídric dels ceps.

PRESSEGUER

El cas de presseguer es durà a terme en una finca afiliada a Fruits de Ponent, a Alcarràs, i s’adreçarà a optimitzar la petjada hídrica i controlar el vigor vegetatiu dels arbres, aplicant un reg deficitari controlat mitjançant els sensors d’humitat de sòl i les simulacions de IrriDesk 

AMETLLER

El cas d’ametller es durà a terme en una plantació d’ametllers dins de la Comunitat de Regants del Canal Segarra-Garrigues. La gestió del reg anirà adreçada a una plantació en producció, usant sensors d’humitat del sòl i teledetecció satel·litària.

PISTATXER

El cas de pistatxer es durà a terme en una plantació jove, a Alcanó. La gestió del reg anirà adreçada a atendre els dubtes que genera la gestió del reg d’una plantació en creixement. S’usaran sensors d’humitat del sòl i teledetecció satel·litària.

HORTA

El cas d’horta es durà a terme en col·laboració amb l’Escola Agrària de Noves Tecnologies i Horticultura a Cabrils. En aquest cas anirà adreçat a les peculiaritats dels cultius d’horta, entre altres que a diferència dels casos d’estudi anteriors, es tracta de conreus anuals en què cal sincronitzar molt bé el reg a la corba de desenvolupament del cultiu.

 

PREPARACIÓ DELS CASOS D'ESTUDI

Les parcel·les seleccionades disposen ja de programador de reg model Agronic 2500 o Agronic 4000, connectat a l’aplicació AgronicWeb, la qual cosa possibilita la seva programació automatitzada amb l’eina IrriDesk. De les parcel·les de vinya, presseguer, pistatxer i ametller, se’n prepararà la sèrie de paràmetres biofísics de la vegetació, derivats de la sèrie d’imatges de Sentinel-2 des de 2019. Aquestes sèries s’usaran a DIGIREG per discutir la variabilitat espacial i temporal de les necessitats de reg. Dins de IrriDesk s’usaran els patrons temporals observats per teledetecció per fer la planificació de la campanya de reg. 

A la tardor de 2023 s’instal·laran els sensors a les diferents parcel·les. La dotació de sensors inclourà en cada cas d’estudi com a mínim un cabalímetre (p.ex. MultiJET GMM Gaer amb emissor de polsos) i tres sensors d’humitat del sòl (p.ex. TEROS 10 de METER Group). Addicionalment, en el cas de vinya s’instal·laran 3 sensors per enregistrar l’estat hídric dels ceps (p.ex. FloraPulse). Els sensors aniran acompanyats dels dispositius d’enregistrament (dataloggers) i comunicacions per pujar les dades al núvol.

En paral·lel a la instal·lació de sensors es donaran d’alta a IrriDesk cadascun dels 5 casos d’estudi usant la informació facilitada pels responsables de cada finca i les dades recollides en les visites. 

 

SEGUIMENT DEL CASOS D'ESTUDI

En una jornada online, el 16 de novembre de 2023 s’exposarà la manera d’abordar la instal·lació, configuració i seguiment dels diferents casos d’estudi. En una jornada presencial, prevista pel març de 2024, s’actualitzarà aquesta informació i es plantejarà el pla de treball de seguiment de la campanya de reg en cada cas d’estudi i s’entrarà en el detall de les diverses tecnologies que s’hi estan usant. Finalment, a l’octubre de 2024 està prevista una jornada final en què es revisarà com ha anat la campanya de reg a cada cas d’estudi. 

Mentrestant, al llarg de tot el projecte s’anirà actualitzant la informació de seguiment en aquest web (a l’apartat “EN DIRECTE”).

La campanya de reg, prevista entre abril i octubre de 2024, se supervisarà amb l’eina IrriDesk (www.irridesk.com) conjuntament entre l’equip de l’IRTA i els responsables de cada finca. Periòdicament, una vegada al mes, o quan hi hagi un fet rellevant per la gestió del reg (p.ex. estadi fenològic, collita, etc.) s’informarà en aquest web (a l’apartat “EN DIRECTE”). Al llarg de l’activitat, s’aniran actualitzant a IrriDesk les observacions per teledetecció. En moments significatius del cicle vegetatiu, com ara l’inici de campanya de reg i el moment de màxim desenvolupament vegetatiu es prendran fotografies dels cultius per mostrar la possibilitat de quantificar el vigor per aquest mètode. 

A final de campanya de 2024 es recolliran els resultats agronòmics de cada cas d’estudi i es durà a terme una jornada tècnica en línia per revisar com ha transcorregut la campanya de reg en cada cas i discutir-ne conjuntament els resultats obtinguts.