Omet al contingut

DIGIREG

DIGIREG


Instal·lació del punt de monitoratge en presseguer

Figura 1. Finca de paraguaià.

Les parcel·les objecte d’estudi estan ubicades al terme municipal d’Alcarràs. La primera es tracta d’una plantació jove d’albercoc de maduració tardana. La segona, és una varietat de paraguaià de carn blanca i de floració mitjana-tardana. Se selecciona un punt uniforme de cada finca, representatiu de tot el conjunt i s’instal·la un punt en cadascuna de les finques. 

Figura 2. DataLogger instal·lat en la la finca.

L’esquema a continuació mostra les principals característiques tècniques de les parcel·les, així com el marc de plantació, distància entre emissors, etc. El sistema de reg és per degoteig i la distància entre emissors és de 50 cm i 60 cm en cadascuna de les parcel·les.

Figura 3. Esquema de la parcel·la

S’instal·laran sensors tipus FloraPulse, sondes d’humitat i un comptador d’aigua per a cadascuna de les finques. A continuació se’n pot observar la seva disposició a través de l’esquema:
– 1 comptador d’aigua

– 2 FloraPulse

– 3 Sondes d’humitat 

Figura 4. Esquema d’instal·lació de les sondes d’humitat, comptador d’aigua i FloraPulse.

Tal com es pot observar, les sondes d’humitat s’han instal·lat a 30 cm de profunditat i han estat ubicades a 1/2, 1/3 i 1/4 de distància entre els emissors per poder així caracteritzar el bulb humit. 

Figura 5. Instal·lació de les sondes d’humitat a la parcel·la.

A banda, també es recullen dos mostres de sòl inalterades per analitzar-ne posteriorment les seves propietats hidràuliques amb l’HYPROP. Les mostres s’obtenen amb un cilindre que permet extreure una mostra del sòl inalterada, pel que es conserva la seva estructura. A continuació es mostra el procés realitzat per a obtenir aquestes mostres:

Figura 6. Presa de mostra de sòl inalterada.

El procediment a seguir per a extreure la mostra inalterada de sòl, és el mateix que el seguit en les situacions anteriors. Els sensors tipus FloraPulse s’instal·laran més endavant, quan l’arbre surti del repòs hivernal. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *