Omet al contingut

DIGIREG

DIGIREG


Instal·lació del punt de monitoratge en tomàquet

En el cas del cultiu de tomàquet s’instal·len 2 punts de monitoratge en 2 parcel·les diferents, ubicades una al costat de l’altra. La diferència entre elles, és que una es realitza sota hivernacle i l’altra a l’aire lliure.

Figura 1. Parcel·les objecte d’estudi en condicions sota hivernacle i a l’aire lliure.

L’esquema a continuació mostra les característiques de la parcel·la, així com també la disposició dels diferents aparells instal·lats. Per assegurar un correcta lectura de dades del comptador d’aigua, es proposa unir la línia de cultiu del sector de reg 1 i 2 per tal d’allargar-la i aconseguir dades més fiables.

Figura 2. Esquema de la parcel·la.

Els punts de monitoratge inclouen 1 comptador d’aigua i 5 sensors d’humitat en el sòl disposats de tal forma que permetin caracteritzar el bulb humit. El primer punt se situarà més pròxim a la planta que l’altre, que se situarà entremig de les dues.

– 2 sondes a 15 cm de profunditat

– 2 sondes a 30 cm de profunditat

– 1 sonda a 60 cm de profunditat

Figura 3. Esquema d’instal·lació de les sondes d’humitat.

En les imatges a continuació, es pot observar com s’ha realitzat la instal·lació de les sondes d’humitat a diferents profunditats. 

Mi Página Web

Figura 4. Imatges d’instal·lació de les sondes d’humitat.

A banda, es recullen dos mostres de sòl inalterades per analitzar posteriorment amb HYPROP, un aparell que permet determinar la corba de retenció d’aigua del sòl i la seva conductivitat hidràulica. Aquests paràmetres seran útils per ajustar les prescripcions de reg mitjançant la plataforma IrriDesk. Les mostres s’obtenen amb un cilindre que permet extreure una mostra del sòl inalterada, pel que es conserva la seva estructura. A continuació es mostra el procés realitzat per a obtenir aquestes mostres:
Mi Página Web

Figura 5. Imatges d’extracció de mostra de sòl.

Primer de tot s’insereix el cilindre en el sòl a la profunditat desitjada i, amb l’ajuda d’una massa, es colpeja suaument fins que aquest queda inserit en el sòl. A continuació, s’extreu de forma que s’obté una mostra de sòl inalterada. Finalment, les mostres obtingudes s’avaluen al laboratori amb l’aparell esmentat anteriorment per sotmetre’s a anàlisi. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *