Omet al contingut

DIGIREG

DIGIREG


Preparació dels equips de monitoratge

En cadascuna de les parcel·les que s’inclouen en el projecte, s’instal·laran 2 punts de monitoratge. Cadascun d’aquests punts inclou un DataLogger, que és l’aparell que recollirà i enviarà les dades al núvol i per tant, on s’hi connectaran els diferents sensors instal·lats.

En funció de la finca objecte d’estudi, els aparells de sensòrica a instal·lar variaran d’acord amb la casuística existent. Els aparells utilitzats són els següents:

 Els comptadors d’aigua permeten mesurar volum i polsos de reg. Permeten registrar l’aigua aplicada al llarg de la campanya, número de regs i el volum aplicat en cadascun d’aquests. Coneixent el cabal, el marc de plantació del cultiu i la distància fins al final de la línia respecte el punt d’instal·lació, podem determinar el volum d’aigua per hectàrea que s’aplica de forma precisa.

Les sondes d’humitat serveixen per mesurar el contingut d’humitat en el sòl expressat en contingut volumètric. La seva instal·lació es realitza a 25-30 cm de profunditat i es disposen de forma que permetin caracteritzar el bulb humit.

Els sensors FloraPulse són microtensiòmetres que s’insereixen en el tronc de l’arbre i permeten mesurar el potencial hídric de tija de l’arbre en continu. Aquest aparell s’instal·la en l’albeca del tronc, que correspon als últims anells de creixement produïts pel càmbium vascular, propis del xilema secundari.

Prèviament a la instal·lació dels punts de monitoratge, es comprova el seu correcte funcionament al laboratori. S’assigna cadascun dels aparells a les diferents parcel·les objecte d’estudi.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *